Vastgoed ondersteuning

Aankoop

Bij elke transactie op het gebied van onroerend goed is tegenwoordig een bodemonderzoek noodzakelijk. De kwaliteit van de bodem bepaalt in vele gevallen de uiteindelijke prijs van het vastgoed.

Neem contact op voor bodemonderzoek bij aankoop ›

Mediation

Bij grondtransacties en/of transacties bij vastgoed komt vaak voor dat koper en verkoper, in een situatie van bodemverontreiniging, er samen uit proberen te komen. Als adviseur bedien je in feite beide partijen waarbij alle aspecten m.b.t. bodemverontreiniging en alle daarbij behorende financiële consequenties zo transparant mogelijk naar beide partijen wordt aangegeven.

Dus niet twee adviseurs (koper-verkoper) die elkaar de loef proberen af te steken. Dit leidt vaak tot zeer onaangename onderhandelingen.

Neem contact op voor mediation ›

Milieu-inventarisatie

Diverse aspecten kunnen een rol spelen bij een onroerend goed transactie. Bij een milieu-inventarisatie worden dan ook alle aspecten bekeken in het kader van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer.

Neem contact op voor milieu-inventarisatie ›

Taxatie verontreinigd vastgoed

De waarde van uw vastgoed wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit van de bodem. Oftewel, er is sprake van bodemverontreiniging, of niet. 

Naast de taxatie van de opstallen is ook een taxatie van de grond een belangrijk aspect bij de waardebepaling. Op basis van uitgevoert bodemondezoek zijn wij in staat om geheel onafhankelijk de waarde van uw ”bodem” te bepalen. Hierbij worden kosten voor sanerende maatregelen in relatie met het beoogde toekomstig gebruik vastgesteld.

Neem contact op voor taxatie van verontreinigd goed ›

Projectontwikkeling

Bij projecten met grootschalige bodemverontreiniging werken wij mee als partner. Op basis van bodeminventarisaties, bodemonderzoeken e.d. stellen wij samen met alle partners de mogelijkheden vast om zo tot een financieel haalbaar project te komen. 

De afstemming van elke verontreinigingssituatie wordt gedaan in relatie met het te realiseren vastgoed. De essentie van het gehele proces is om zo weinig mogelijk te saneren bij een zo hoog mogelijke opbrengst.

Neem contact op voor bodemonderzoek bij projectontwikkeling   ›

Bodemscan

Vooruitlopend op een transactie is het wenselijk om alle potentiële aspecten voor de aankoop en verkoop boven water te krijgen.

Via geëigende wegen, zoals historisch onderzoek, verkennend bodemonderzoek, nader bodemonderzoek en saneringsonderzoek kan er een uitspraak worden gedaan m.b.t. een mogelijke transactie met al haar specifieke risico’s.

Neem contact op voor een bodemscan ›

Verkoop

Bodemverontreiniging bepaalt de waarde van het onroerend goed. Het is verstandig dat, indien u verkoopt, u vooraf heeft vastgesteld welke negatieve aspecten hierbij een rol spelen. Door dit zelf vast te laten stellen ben u de vragende partij (koper) een slag voor en valt u niet in handen van speculanten.

Neem contact op voor verkoop  ›

Disclaimer | Vormgeving en webdesign door APP - Technische ontwikkeling door Zeno

Top