Uw faalkosten in civiel
en milieu omlaag?
Het kan...

Soelaas biedt soelaas

Soelaas milieu-adviezen

Met civiele kennis en deskundigheid van bodemsanering van meer dan 25 jaar coördineren wij het hele traject van onderzoek, planvorming en uitvoering t/m afwikkeling met het bevoegd gezag. Zo heeft de opdrachtgever dus nog maar 1 contactpersoon.

Lees meer...

Soelaas vastgoed ondersteuning

Wij participeren in de ontwikkeling van verontreinigd vastgoed en (bedrijfs)terreinen en vormen deze na sanering om tot woningbouwlocatie. Soelaas overziet daarbij alle aspecten en zal, indien gewenst, risicodragend deelnemen.

Lees meer...

Soelaas adviseert en ondersteunt al 25 jaar!

Soelaas milieu-adviezen b.v. regelt al meer dan 25 jaar de coördinatie voor het gehele traject van milieu- en bodemonderzoek, planvorming, uitvoering tot en met de afwikkeling met het bevoegd gezag.

Soelaas vastgoed ondersteuning b.v. helpt bij de ontwikkeling van verontreinigd vastgoed en verontreinigde (bedrijfs)terreinen om deze na sanering om te vormen tot woningbouwlocaties.

Regel vroegtijdig het procesmanagement
Het is van groot belang dat u vroegtijdig het procesmanagement regelt voor uw projectontwikkeling of bouwproces. Civiele- en milieutechnische aspecten, zoals bodemonderzoek, spelen in elke fase een veel grotere rol dan meestal wordt ingeschat

Een substantiele besparing
Bij de aankoop en het uitwerken van de planvorming kan er substantieel worden bespaard bij een juiste coördinatie tussen bouw, civiel en milieu. Afstemmen in een zo vroeg mogelijk stadium levert dus grote voordelen op in proces en euro's.
Lees meer...

Project: Amsteleiland
Locatie: Oudekerk a/d Amstel
Aanneemsom: € 5 miljoen

Herontwikkeling voormalig bedrijfsterrein voor woningbouw. Sloop/sanering bouwrijp en woonrijp maken.

Project: Wonen aan de Poel
Locatie: Amstelveen
Aanneemsom: € 3 miljoen

Herontwikkeling voormalig Tuincentrum voor luxe vrijstaande woningen en appartementencomplex.

Project: Het Kompas
Locatie: Loosdrecht
Aanneemsom: € 1,5 miljoen

Herontwikkeling oude jachthaven voor woningbouw en aanleg nieuwe jachthaven.

Project: Koningshof te Gouda
Locatie: Gouda
Aanneemsom: € 2,5 miljoen

Bodemonderzoek. Saneringsplan. Sloopplan. Bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken.

Project: Ringoevers te Hillegom
Locatie: Hillegom
Aanneemsom: € 10 miljoen

Herontwikkeling voormalig bedrijfsterrein voor woningbouw. Sloop/sanering bouwrijp en woonrijp maken.

Project: Land van Barendreght te Barendrecht
Locatie: Barendrecht
Aanneemsom: € 3 miljoen

Bodemonderzoek. Saneringspan. Sloopplan. Bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken.

Project: De Schelphoek te Alkmaar
Locatie: Alkmaar
Aanneemsom: € 3 miljoen

Afronden bodemonderzoeken en planvorming. Grondstromenbalans optimaliseren.

Project: Willemsoord. vm Rijkswerf Marine
Locatie: Den Helder
Aanneemsom: € 40 miljoen

Complete renovatie en herontwikkeling 10 ha vm. marinewerf, inclusief land- en waterbodemsaneringen, herinrichting ondergrondse en bovengrondse infrastructuur.

Disclaimer | Vormgeving en webdesign door APP - Technische ontwikkeling door Zeno

Top