Onze projecten

Wij blijven Soelaas bieden... nu en in de toekomst! 

Soleaas coördineert al meer dan 23 jaar het gehele traject van milieu- en bodemonderzoek, planvorming, uitvoering tot en met de afwikkeling met het bevoegd gezag. Soelaas helpt bij de ontwikkeling van verontreinigd vastgoed en verontreinigde (bedrijfs)terreinen om deze na sanering om te vormen tot woningbouwlocaties.

Project: Amsteleiland
Status: In uitvoering 2018 - 2023
Locatie: Oudekerk a/d Amstel
Aanneemsom: € 5 miljoen

Herontwikkeling voormalig bedrijfsterrein voor luxe vrijstaande woningen en 2 appartementencomplexen met conciërgewoning en jachthaven.

Werkzaamheden Soelaas:

Engineering, directievoering, toezicht en milieukundige begeleiding
t.b.v. sloop, bodemsanering, bouwrijp en woonrijp maken

1

2

3

Project: Wonen aan de Poel
Status: In uitvoering 2018 - 2021
> Locatie: Amstelveen
Aanneemsom: € 3 miljoen

Herontwikkeling voormalig Tuincentrum voor luxe vrijstaande woningen en appartementencomplex.

Werkzaamheden Soelaas:

Engineering, directievoering, toezicht en milieukundige begeleiding
t.b.v. sloop, bodemsanering, bouwrijp en woonrijp maken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Project: Het Kompas
Status: In uitvoering 2017 - 2020
Locatie: Loosdrecht
Aanneemsom: € 1,5 miljoen

Herontwikkeling oude jachthaven voor woningbouw en aanleg nieuwe jachthaven.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering en toezicht t.b.v. sloop, bouwrijp en woonrijp maken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Project: Ijzergieterij
Status: In uitvoering 2017 - 2024
> Locatie: Hardinxveld-Giessendam
Aanneemsom: € 4 miljoen

Herontwikkeling voormalig bedrijventerrein en omstreken voor woningen en appartementencomplexen.

Werkzaamheden Soelaas:

Engineering, directievoering, toezicht en milieukundige begeleiding
t.b.v. sloop, bodemsanering, bouwrijp en woonrijp maken

1

2

3

4

5

6

Project: De Rokerij
Status: In uitvoering 2019 - 2022
Locatie: Hardinxveld-Giessendam
Aanneemsom: € 3 miljoen

Herontwikkeling voormalig bedrijventerrein en omstreken voor woningen en appartementencomplexen.

Werkzaamheden Soelaas:

Engineering, directievoering, toezicht en milieukundige begeleiding
t.b.v. sloop, bodemsanering, bouwrijp en woonrijp maken

1

2

3

4

5

Project: Gouda Stationsgebied Zuid
Status: Voorbereiding engineering en bodemonderzoek
> Locatie: Gouda
Aanneemsom: Nog niet bekend

Herontwikkeling voor woningbouw

Werkzaamheden Soelaas:

Engineering en bodemonderzoek

1

Project: Ringoevers te Hillegom
Status: uitvoering 2014 - 2019
Locatie: Hillegom
Aanneemsom: € 10 miljoen

Herontwikkeling voormalig bedrijfsterrein voor woningbouw. Sloop/sanering bouwrijp en woonrijp maken.

Werkzaamheden Soelaas:

Engineering, directievoering, toezicht, milieukundige begeleiding en proces management. 

1

2

3

4

Project: Land van Barendreght te Barendrecht
Status: uitgevoerd
> Locatie: Barendrecht
Aanneemsom: € 3 miljoen

Bodemonderzoek. Saneringspan. Sloopplan. Bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht en milieukundige begeleiding

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Project: De Eekhoorn te Lunteren
Status: uitgevoerd
Locatie: Gemeente Ede te Lunteren
Aanneemsom: € 1,1 miljoen

Sloopplan, bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken gereed.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht, infra en milieukundige begeleiding

1

2

3

Project: Koningshof te Gouda
Status: 1998 t/m 2018
> Locatie: Gouda
Aanneemsom: € 2,5 miljoen

Bodemonderzoek. Saneringsplan. Sloopplan. Bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht, miliekundige begeleiding

1

2

3

4

5

Project: De Schelphoek te Alkmaar
Status: uitgevoerd
Locatie: Alkmaar
Aanneemsom: € 3 miljoen

Afronden bodemonderzoeken en planvorming. Grondstromenbalans optimaliseren.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht en milieukundige begeleiding

1

2

3

4

5

Project: Willemsoord. vm Rijkswerf Marine
Status: uitgevoerd
> Locatie: Den Helder
Aanneemsom: € 40 miljoen

Complete renovatie en herontwikkeling 10 ha vm. marinewerf, inclusief land- en waterbodemsaneringen, herinrichting ondergrondse en bovengrondse infrastructuur.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht, milieukundige begeleiding.

1

2

Project: Aanleg offshorehaven Paleiskade Den Helder
Status: uitgevoerd
Locatie: Den Helder
Aanneemsom: € 18 miljoen

Complete engineering en uitvoering nieuwe offshorehaven te Den Helder.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering en toezicht.

1

2

3

4

Project: De Drie Rivieren te Ridderkerk
Status: fase 1 afgerond
> Locatie: Gemeente Ridderkerk
Aanneemsom: € 5,2 miljoen

Bodemonderzoek, saneringsplan, sloopplan, bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken.

Herstel diepwater kades.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht, milieukundige begeleiding

1

2

3

4

Disclaimer | Vormgeving en webdesign door APP - Technische ontwikkeling door Zeno

Top