Over Soelaas

Soelaas milieu-adviezen b.v.

In 1994 besloot de overheid de verantwoordelijkheden van aanpas en uitvoering van bodemverontreiniging en bodemsanering aan de verantwoordelijke vervuilers, eigenaren en dergelijke over te laten. De jaren daarvoor waren het juist de overheden die initiatieven namen in het kader van de Interim Wet Bodembesecherming en later de Wet Bodembescherming.

Een gat in de markt
Ondernemers met verontreinigde bedrijfsterreinen moeten nu zelf zaken als onderzoek en sanering ter hand nemen. Daarbij speelt de overheid uitsluitend nog de rol van het bevoegd gezag. Adviserend Nederland was gewend om op het gebied van bodem/milieu voor de overheid te denken en te werken, maar niet voor het bedrijfsleven. Zo ontstond in onze beleving een gat in de markt. En dit bleek echt zo te zijn.

Soelaas coördineert het gehele traject
Met onze civiele kennis en deskundigheid van bodemsanering van meer dan 20 jaar was de keuze snel gemaakt. Per 1 januari 1994 begon Soelaas milieu-adviezen BV deze taken voor ondernemers waar te nemen. Soelaas coördineert het traject van onderzoek, planvorming en uitvoering t/m afwikkeling met het bevoegd gezag. Het gehele traject aangestuurd en begeleid door 1 persoon die verantwoordelijk is voor het gehele proces. Zo heeft de opdrachtgever dus ook maar 1 contactpersoon. Dat is niet alleen kostenbesparend, maar ook uiterst efficiënt!

Soelaas vastgoed ondersteuning b.v.

In 1998 werd Soelaas Vastgoed Ondersteuning BV opgericht. Soelaas Vastgoed Ondersteuning participeert in de ontwikkeling van verontreinigd vastgoed. Dit betekent in de meeste gevallen oude verontreinigde (bedrijfs)terreinen omvormen na sanering tot woningbouwlocatie. Soelaas overziet daarbij alle aspecten en zal, indien gewenst, risicodragend deelnemen.

Disclaimer | Vormgeving en webdesign door APP - Technische ontwikkeling door Zeno

Top