Milieu-adviezen

Second Opinion

Niet tevreden over hetgeen u door anderen is gepresenteerd? Twijfelt u aan de uitkomst van een onderzoek of heeft u geen goed gevoel over wat er door anderen is gepresteerd? Wij screenen het gehele proces objectief en onafhankelijk en voorzien u van een alternatieve of efficiëntere oplossing.

Neem contact op voor een second opinion ›

Saneringsstrategie

Nadat bodemonderzoek is uitgevoerd en sanering noodzakelijk blijkt ontwikkelen wij voor u een strategie die perfect is afgestemd op het beoogde toekomstige doel, bestemming of inrichting. Wij houden hierbij nadrukkelijk rekening met alle bouwtechnische en civieltechnische randvoorwaarden en uitgangspunten.

Neem contact op voor een saneringsstrategie ›

Bodemsanering

Wanneer de (bodemsanering)strategie is bepaald zorgen wij voor de planmatige en procesmatige voorbereiding. Wij ontfermen ons over de uitvoering en/of directievoering, de milieukundige begeleiding en de toezicht op uw sanering, inclusief de formele afwikkeling met het bevoegd gezag.

Neem contact op voor bodemsanering ›

Projectmanagement

Bij de uitvoering van de civieltechnische en milieutechnischek werkzaamheden zorgen wij voor het gehele projectmanagement. Wij nemen u de zorgen uit handen en zien toe op de aansturing en het bewaken van het (bouw)proces m.b.t. kwaliteit, financiën en de planning met het bevoegd gezag.

Neem contact op voor projectmanagement ›

Grondwatersanering

Bij bodemsanering is grondwatersanering bijna altijd een actueel gegeven. Wij ontwerpen zuiveringstechnische installaties voor diverse bodemsaneringsprojecten waarbij het beheer, maar ook het onderhoud door ons wordt verzorgd (monitoren).

Neem contact op voor grondwatersanering ›

Projectcalculaties

In de meeste gevallen hebben opdrachtgevers behoefte aan een onafhankelijke, marktconforme kostenindicatie zonder beinvloeding van marktpartijen. Wij verzorgen onafhankelijke begrotingen voor alle civiel- en milieutechnische werkzaamheden.

Neem contact op voor een projectcalculatie ›

Bodemonderzoek

Bij de ontwikkeling en herstructurering van bedrijfsterreinen, bouwpercelen e.d. is efficient bodemonderzoek vrijwel altijd noodzakelijk. Wij verzorgen, ontwikkelen of begeleiden onderzoeken die zijn afgestemd op de door u gewenste toekomstige ontwikkeling.

Neem contact op voor bodemonderzoek ›

Disclaimer | Vormgeving en webdesign door APP - Technische ontwikkeling door Zeno

Top