Onze projecten

Soelaas milieu-adviezen en vastgoed ondersteuning! 

Soleaas coördineert al meer dan 23 jaar het gehele traject van milieu- en bodemonderzoek, planvorming, uitvoering tot en met de afwikkeling met het bevoegd gezag. Soelaas helpt bij de ontwikkeling van verontreinigd vastgoed en verontreinigde (bedrijfs)terreinen om deze na sanering om te vormen tot woningbouwlocaties.

Project: Ringoevers te Hillegom
Status: uitvoering 2014 - 2019
Locatie: Hillegom
Aanneemsom: € 10 miljoen

Herontwikkeling voormalig bedrijfsterrein voor woningbouw. Sloop/sanering bouwrijp en woonrijp maken.

Werkzaamheden Soelaas:

Engineering, directievoering, toezicht, milieukundige begeleiding en proces management. 

1

2

3

4

Project: Land van Barendreght te Barendrecht
Status: uitgevoerd
Locatie: Barendrecht
Aanneemsom: € 3 miljoen

Bodemonderzoek. Saneringspan. Sloopplan. Bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht en milieukundige begeleiding

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Project: De Eekhoorn te Lunteren
Status: uitgevoerd
Locatie: Gemeente Ede te Lunteren
Aanneemsom: € 1,1 miljoen

Sloopplan, bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken gereed.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht, infra en milieukundige begeleiding

1

2

3

Project: Koningshof te Gouda
Status: 1998 t/m 2018
Locatie: Gouda
Aanneemsom: € 2,5 miljoen

Bodemonderzoek. Saneringsplan. Sloopplan. Bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht, miliekundige begeleiding

1

2

3

4

5

Project: De Schelphoek te Alkmaar
Status: uitgevoerd
Locatie: Alkmaar
Aanneemsom: € 3 miljoen

Afronden bodemonderzoeken en planvorming. Grondstromenbalans optimaliseren.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht en milieukundige begeleiding

1

2

3

4

5

Project: Willemsoord. vm Rijkswerf Marine
Status: uitgevoerd
Locatie: Den Helder
Aanneemsom: € 40 miljoen

Complete renovatie en herontwikkeling 10 ha vm. marinewerf, inclusief land- en waterbodemsaneringen, herinrichting ondergrondse en bovengrondse infrastructuur.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht, milieukundige begeleiding.

1

2

Project: Aanleg offshorehaven Paleiskade Den Helder
Status: uitgevoerd
Locatie: Den Helder
Aanneemsom: € 18 miljoen

Complete engineering en uitvoering nieuwe offshorehaven te Den Helder.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering en toezicht.

1

2

3

4

Project: De Drie Rivieren te Ridderkerk
Status: fase 1 afgerond
Locatie: Gemeente Ridderkerk
Aanneemsom: € 5,2 miljoen

Bodemonderzoek, saneringsplan, sloopplan, bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken.

Herstel diepwater kades.

Werkzaamheden Soelaas:

Directievoering, toezicht, milieukundige begeleiding

1

2

3

4

Disclaimer | Vormgeving en webdesign door APP - Technische ontwikkeling door Zeno

Top